مانتو شلوار سورمه ای پرستاری مدل چهارجیب

350,000 تومان

مانتو شلوار سورمه ای پرستاری مدل چهارجیب مناسب محیط های پزشکی و درمانی و بیمارستان هاست. با داشتن شلواری کمرتمام کش.

صاف
مانتو شلوار سورمه ای پرستاری مدل چهارجیب