مانتو شلوار سورمه ای پرستاری مدل چهارجیب

700,000 تومان

مانتو شلوار سورمه ای پرستاری مدل چهارجیب مناسب محیط های پزشکی و درمانی و بیمارستان هاست. با داشتن شلواری کمرتمام کش.

مانتو شلوار سورمه ای پرستاری مدل چهارجیب