روپوش سفید زنانه مدل برش دار

350,000 تومان

روپوش سفید زنانه(ارزان) با توجه به پیش رو بودن آغاز فصل مدارس و با توجه به اوضاع گران بودن اجناس و اقتضای بازار، شرایط را مناسب دیدیم تا برای کمک به قشر کم درآمد و کم بضاعت با بهترین پارچه موجود در بازار کشور.

روپوش سفید زنانه مدل برش دار