تونیک تک کمربند دار آبی کاربنی

350,000 تومان

تونیک تک کمربند دار آبی کاربنی با توجه به افزایش نیاز مشاغل گوناگون به استفاده از لباس ها و پوشاک کار متنوع و در راستای پیشرفت روز افزون تیم طراحی و تولید روپوش پزشکی ارژنگ در امر طراحی الگو های متنوع برای جلب رضایت مشتریان عزیز تولید شده است.

پاک کردن
تونیک تک کمربنددار آبی کاربنی
تونیک تک کمربند دار آبی کاربنی