تونیک تک کمربند دار آبی کاربنی

500,000 تومان

تونیک تک کمربند دار آبی کاربنی با توجه به افزایش نیاز مشاغل گوناگون به استفاده از لباس ها و پوشاک کار متنوع و در راستای پیشرفت روز افزون تیم طراحی و تولید روپوش پزشکی ارژنگ در امر طراحی الگو های متنوع برای جلب رضایت مشتریان عزیز تولید شده است.

تونیک تک کمربنددار آبی کاربنی
تونیک تک کمربند دار آبی کاربنی