تونیک تک کمربند دار آبی فیروزه ای

500,000 تومان

تونیک تک کمربند دار آبی فیروزه ای با توجه به افزایش نیاز مشاغل گوناگون به استفاده از لباس ها و پوشاک کار متنوع و در راستای پیشرفت روز افزون تیم طراحی و تولید روپوش پزشکی ارژنگ در امر طراحی الگو های متنوع برای جلب رضایت مشتریان عزیز تولید شده است.

تونیک تک کمربند دار آبی فیروزه ای
تونیک تک کمربند دار آبی فیروزه ای