اسکراب تک سفید زنانه مدل دودکمه

400,000 تومان

اسکراب تک سفید زنانه مدل دودکمه با توجه به درخواست های مکرر مشتریان عزیز و با توجه به کاربر بسیار زیاد این محصول در موارد شغلی گوناگون توسط تیم تولیدی روپوش پزشکی ارژنگ تولید شده است.

اسکراب تک سفید زنانه مدل دودکمه
اسکراب تک سفید زنانه مدل دودکمه